tisdag 22 augusti 2017

Inbjudan KM SwimRun 30/8, 2016 (prolog 23/8)

Varmt välkomna till KM i SwimRun onsdagen den 30/8 vid natursköna Velamsund, sedvanlig prolog 23/6.
Anmälan: Omgående via mail eller Fejjan.


Samlingsplats: Bilparkeringen vid Velamsund, lämpligen 18.10, så ni hinner kränga på er våtdräkt mm.
Starttid: 18.30.
Tävlingsledare: Wilhelm Nyberg (070-2989999)

Bansträckning: Banlängd ca. 7.5 km,

Banan går i två loopar där Loop 2 utgörs av första delen av Loop 1.

Loop 1

Loop2

Delsträckor

R1, R8: längd 500 m 
Starten går på parkeringen och följer grusvägen mellan hagarna ner mot Insjön, strax före sjön viker man höger över gräsmattan in på grusvägen som löper upp till bilvägen och man följer den uppför första backen. Uppe på backen svänger vägen höger och där viker man vänster in på en liten stig som följer parallellt med stranden. Man följer stigen ända tills man kommit upp jämsides med Fårholmen. Efter en liten knix på stigen finns det en bra plats att gå ner i vattnet vid en platt stenhäll i strandkanten.

S1, S8: längd 75 m
Ta sikte strax vänster om den stora berghällen som går ned i vattnet ett tiotal meter från öns norra spets.

R2, R9: längd 100 m 
Ta dig över till öns nordöstra spets, genom att springa i ett U runt viken.

S2, S9: längd 200 m
Sikta på berghällen som ligger i sjöns nordöstra hörn och som du ser till vänster om den tjocka vassen i hörnet och till vänster om klippön i vattnet. Drar du lite till höger under simningen kan du simma på grund.

R3, R10: längd 900 m
Landstig ungefär mitt på berghällen där det finns bra hand och fotgrepp. Spring norr om den lilla bergkanten och över några vindfällda trädstammar. Ta sikte på den branta berghällen som syns i en glänta något söderut. Spring uppför berghällen, följ den smala trädstammen som ligger för att få bättre grepp för skorna, fortsätt uppåt, spring på alla fyra om det behövs. Efter att ha passerat en liten bergkant svänger banan norrut och in på en viltstig som går nerför ett tiotal-meter innan stigen viker av österut och efter 15-20 meter kommer du in på en grusväg. Spring norrut nerför backen tills vägen börjar svänga österut, när du ser en öppning med en stig ner mot en annan grusväg ta den stigen. Fortsätt nordväst på den grusvägen. Efter att ha sprungit över en rejäl backe kommer du ner mot Velamsund igen. På vänstersida dyker en stor parkering upp bakom en vägbom. Om bommen är fälld spring runt den och tvärs över parkeringen mot båtbryggan. Spring längst ut på bryggan till en sektion som är nedsänkt någon decimeter.

S3, S10: längd 100 m
Sikta något till höger om stenpiren, se till att du går fri för båtbojarna. Hoppa i med fötterna före.

R4: längd 750 m 
Klättra upp grusvägen och spring den norrut tills når mynningen av Velamsundsviken där viker du höger och springer ut på den lilla stenpiren. Kommer du fram till en vit grind har du sprungit för långt.

S4: längd 130 m
Sikta mot 8 knops-skylten. Klättra försiktigt ner på stenarna när du går i vattnet, dvs hoppa inte i från piren, kan ej garantera djupet överallt.
.
R5: längd 90  
Spring över berghällarna på skrå. Om det är blött var extra försiktig här. Den första stora hällen slutar i en brant kant. Man kan antingen följa en gräsremsa i en skreva ned mot vattnet (skrevan syns på videon) och sista metern klättra med stöd av händerna bakom sig och springa runt kanten vid vattenbrynet. Alternativt kan man klättra över kanten på samma sätt ca 10 meter högre upp som man gör på videon. 
När du kommer till norra spetsen, gå ner i vattnet med stöd för händerna för hällen är såphal av alger i vattenbrynet.

S5: längd 170 m. 
Sikta mot Getöns sydspets som ligger ca. 10 meter öster om kabelskylten som står på ön, där finns ett tydligt gräsområde i vattenbrynet, gör din landstigning där.  

R6: längd 250 m 
Spring längs öns västra sida norrut över hällarna och i den glesa skogen. När du sprungit mer än halva ön slutar berghällen abrupt i en dal där en stig går västerut mitt i gläntan. Följ stigen ned till sandstranden.

S6: längd 170 m.
Sikta mot sandstranden du ser strax norr om marinan på den andra sidan. Det står ett vitt hus (se den vita fyrkanten i Video-klippet för R6) rakt bakom sandstranden, ta det som riktmärke under simningen.

R7: längd 1700 m
Efter landstigningen på sandstranden spring ut genom den röda grinden till vinster. Gena tvärs över bilparkeringen söderut längs vägen och vik omedelbart höger in på Tegelövägen och spring uppför backen som svänger söderut. Vägen kommer fram till en bussvändplats, spring tvärs över den och in på Sommarbovägen som är skyltad som återvändsgränd. Följ den ca. 400 meter tills du ser en rödmarkerad led på vänstersida i en glänta. Följ leden/stigen, den kommer fram till en brant nedförsbacke som går ned till ett stängsel, sväng vänster, stigen i gräset är mycket ojämn, spring därefter! I slutet av hagen kommer du ner på samma grusväg som R4, sväng höger. Du springer längs den ca. 75 meter innan en stig viker snett åt höger uppför en liten backe. Stigen mynnar ut i ett parkfält spring tvärsöver och nedför några trappsteg av sten, fortsätt rakt fram, håll lite höger och spring över en liten svacka förbi ett äppelträd. Rakt fram ser du en öppning i häcken spring mot den. efter öppningen ligger parkeringen där du startade.

R11: längd 350 m
Efter landstigning springer du upp på grusvägen viker höger (norrut) och springer ett 30-tal meter innan du viker upp till vänster in på den avslutande backen i R7 och springer söderut samma väg över parkfältet tillbaka till parkeringen.

Inga kommentarer: