torsdag 4 juni 2009

Vindpinat KM

Efter att ha läst sammanställningen från prologen visste vi redan på förhand att Basso och Peter var väntat starka på etappen. Som sanna utbrytare var det dock god uppslutning för att säkerställa sin egen ranking i tabellen, samtidigt som cykling erbjuder gott om utrymmen till klassiska utbrytningar.

Loppet präglades dock av feg taktikkörning där snittet snabbt kunde växla från 17km/h till 53km/h på raksträckorna. Först efter närmare 40km (se karta brytpunkt 5) gjordes ett seriöst försök till en utbrytning av Bielke, vilket krävde en gemensam åtgärd för att avväpna av Peter och 3xB (Basso, Bergman och Bidevind). Resterande del av startfältet hade aldrig en chans att komma i kapp, även fast Johansson var nära en längre tid, men han lyckades aldrig hämta ikapp de sista 10-15 meterna.


Under de avslutande ca 15km in till mål upprepades ett antal utbrytningar men i slutfasen stod kampen mellan Peter och Basso, där Peter till slut tog hem segern i detta KM. En synnerligen stark prestation, men vi får anta att sträckan cyklats flera gånger för att säkerställa lämpliga delsträckor för lyckade utbrytningar.

Tävlingens största taktiska vinst måste Limpan och Johansson gjort som lät Bielke dra stora delar in till mål för att sedan lämna honom bakom sig.

Väl kämpat utbrytare! Fantastiskt kul KM!

/FB (den yngre)

Och Basso lägger till Poängfördelningen från KM i Landsvägshoj:

9 p Peter Kazinczy

8p Krister Bergström

7p Fredrik Bidevind

6p Fredrik Bergman

5p Andreas Johansson

4p Daniel Lindberg

3p Per Bielke

2p Kim Quarnström

1p Niklas Berglin

Sammanlagd ställning efter 2 deltävlingar hittar ni i högerkollumnen.


Inga kommentarer: